Spolek Obce Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Roztyly

PLÁN AKCÍ NA ROK 2018
V SOBOTU 8. PROSINCE 2018 * OB KNĚŽEVES * ŽEHNÁNÍ RYCHTY+VÁNOČNÍ SEZENÍ * 14 hod.
V SOBOTU 26. LEDNA 2019 * VVHZ OB HRNČÍŘE *

* OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI *

Bohoslužba k výročí ukončení 1. světové války – v předvečer Dne válečných veteránů v sobotu 10. listopadu 2018 v 17:00 hod. v kostele sv. Mikuláše
Tryzna za utonulé na českých řekách - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA * v neděli 4. listopadu 2018 ve 14 hod.
V SOBOTU 3. LISTOPADU 2018 * PODZIMNÍ ZÁBAVA * OB HRNČÍŘE 14 HOD. * v restauraci U Fišmistrů
v restauraci U Fišmistrů, Praha 12-Modřany, ul. Dolnocholupická TRAM 17 - zastávka Čechova čtvrť
V NEDĚLI 28. ŘÍJNA 2018 * tradiční uctění památky padlých československých legionářů u Pomníku „Praha svým vítězným synům“ Pod Emauzy * 18 hod.
pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu

Vážená sestro, vážený bratře,

 
dovolte, abych vás jménem Československé obce legionářské pozval na pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu, kterým bude tradiční uctění památky padlých československých legionářů u Pomníku „Praha svým vítězným synům“ Pod Emauzy. Pietní akt se uskuteční v neděli 28. října 2018 od 18:00 hod. za účasti AČR a stejnokrojovaných členů ČsOL.
Program státního svátku je velmi napjatý, což mělo vliv na hledání vhodného času zahájení pietního aktu, pokud jsme nechtěli ustoupit z jeho uskutečnění v den státního svátku. Rozhodnutí padlo až v těchto dnech. 
Věřím, společně s vedením ČsOL, že pořádání piety za padlé československé legionáře v podvečerních hodinách – v závěru dne slavného výročí – bude mít svou osobitou atmosféru.
 
Program:
        
18:00 Trubač troubí signál „POZOR!“
18:01–18:05 Kladení květinových darů k památníku
18:06 Trubač troubí „Večerku“
18:08 Přivítání přítomných moderátorem
18:10–18:15 Projevy hostí
18:16 Moderátor uvede státní hymny
18:17–18:23 Státní hymny Slovenské republiky a České republiky
18:24 Poděkování za účast   
 
 
S legionářským pozdravem
 
         Jiří Filip
Tajemník Čs. obce legionářské
OB SVOJETICE * V SOBOTU 27. ŘÍJNA 2018 "Posvícení" 17 hod.
OBSVOJETICE_10_18.jpg
OB KARLÍN * V SOBOTU 20. ŘÍJNA 2018 "PODZIMNÍ ZÁBAVA" 14 hod.
OBKARLÍN09_18.jpg
V SOBOTU 13. ŘÍJNA 2018 * Oslava 75. výročí založení XVII. župy * hod.
V SOBOTU 13. ŘÍJNA 2018 * Oslavy 75. výročí založení OB LÍBEZNICE a XVI. župy * 13:30 hod.
XVI._85_18.jpg
V SOBOTU 6. ŘÍJNA 2018 * Oslavy 115. výročí založení III. župy
III._115_10_18.jpg
VE ČTVRTEK 4. ŘÍJNA 2018 * IV. SPOLKOVÝ JARMARK * OB PRAHA I a V; OB HRADČANY;
OBPRAHAIaV_10_18.jpg
ČTVRTÉ HRNČÍŘSKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
OBHRNČÍŘETRHY_18.jpg
osmadvacátého září
Den české státnosti 

Den české státnosti nám připomíná událost z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem kníže Václav. Svátek svatého Václava byl do roku 1951 památným dnem. Za dob komunismu se tato událost příliš nepřipomínala a státním svátkem a zároveň dnem pracovního klidu si jej připomínáme opět od roku 2000, kdy byl tento den uznán zákonem a dostal oficiální označení - Den české státnosti - Svatý Václav.

*******
Snad by si nikdo neměl nechat ujít, 
že
bude Staroměstský orloj po několikaměsíčních opravách uveden do provozu na svatého Václava, tedy 28. září. Zrestaurované sochy apoštolů vyjdou poprvé z nových vitrážových okének v 18.00 hod. 
navazuje program a to sice 
po setmění, ve 20.00, 21.00 a 22.00 hodin doprovodí odbíjení hodin ještě umělecká světelná projekce na věž Staroměstské radnice.
 
ORLOJ_projekce1.jpg
OBUHŘÍNĚVES__09_18.jpg
Co nejsrdečněji Vás zveme na tradiční " Staročeskou Svatováclavskou zábavu " do Uhříněvsi-Jezera se změnou místa setkání
 
Hospůdka Jezera, Pstružná 821/2 (plánek přiložen)
 
Těšíme se na Vaši účast.
 
konšelstvo
OB Uhříněves 
V SOBOTU 15. ZÁŘÍ 2018 * OSLAVA 145. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLKU BARÁČNÍKŮ KOLÍN * PRŮVOD VE 13 HOD.
OB Kolín  -  zakládající sdružená obec baráčníků Staré Číčovice - Kolín V - založena 7.11.1873

Spolek baráčníku Kolín pořádá v sobotu 15. září 2018 ve Starém Kolíně oslavy 145 let svého založení. Součástí oslav je i krojovaný průvod, který vychází ve 13 hod. od KD Kolín, pokračuje kolem zastávky českých drah na náměstí k pomníku padlých, kde bude položena kytice za účasti vojáků ze skupiny Páni z Kolína. Na tuto akci jsou srdečně zváni všichni občani naší obce.
OBSTARÝKOLÍN_PÁNI_18.jpg
V NEDĚLI 9. ZÁŘÍ 2018 * OB ŘÍČANY * Městské slavnosti v Říčanech
Rozsah letošních městských slavností je nebývalý. K již tradičním spolupořadatelům z muzea se připojili zástupci místních spolků. 
zdroj
 mesto/ricanyoslavy-zalozeni-republiky
OBŘÍČANY18_09.jpg
Dobrý den všem.
Dovoluji si využít rozesílkového mailu Jihočeského baráčníka a srdečně Vás pozvat na letošní staročeské dožínky v Plástovicích, které pořádáme v sobotu 8. září 2018. Na programu je samozřejmě i vystoupení našich baráčníků z Pištína,  zatančí nejen tradiční českou besedu, ale společně s radomyšlskými půjdou průvodem a zatančí při dožínkovém obřadu.
Budeme rádi, když se u nás "objeví" co nejvíce krojovaných baráčníků ... a při této příležitosti bych Vás ráda pozvala i do našeho "návesního" průvodu.  Pokud se rozhodnete přijet a podpořit nás v průvodu, prosím napište mi, pro kolik osob budete chtít rezervovat místa k posezení ve stanech při dechovce (k poslechu i tanci hraje Netolička) a kolik osob se s námi vydá průvodem (pro ty budeme mít připravené občerstvení a vstup zdarma). Děkuji předem.
S přátelským pozdravem za všechny, kteří připravují naše letošní dožínky na Zbudovských Blatech, ing. Marta Krejčíčková
V SOBOTU 25. SRPNA 2018 * Oslavy 115. výročí založení II. župy
II. ŽUPA115_08_18.jpg
V SOBOTU 14. ČERVENCE 2018 * SELSKÁ JÍZDA *
SELSKÁ JÍZDA07_18.jpg
SELSKÁ JÍZDA_07_18.jpg
603. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa
MJH18.jpg
V NEDĚLI 1. ČERVENCE 2018 * XVI. VŠESOKOLSKÝ PRŮVOD * 10 hod.

SLETOVÝ PRŮVOD

XVI. všesokolský slet 2018 zahájí v neděli 1.července tradiční Sletový průvod centrem Prahy. Start bude na Václavském náměstí, odkud průvod v 10:00 vyrazí ulicí 28. října přes Národní třídu, Smetanovo nábřeží na náměstí Jana Palacha. Na schodech Rudolfina průvod pozdraví představitelé České obce sokolské, Prahy a vládních institucí. Průvod pak Širokou a Pařížskou ulicí dorazí na Staroměstské náměstí, kde bude na pódiu připraven moderovaný program. 
Ve středu 27. června 2018 * Pietní akt u příležitosti výročí popravy JUDr. Milady Horákové
OB ROZTYLY 06_18.jpg
Ve středu 27. června 2018 ve 13 hod. * vazební věznice Praha-Pankrác, ul. Soudní, Praha 4
pietní akt k uctění památky JUDr. Milady Horákové

Ve středu 27. června 2018 ve 10 hod. * v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
pietní akt k uctění památky JUDr. Milady Horákové a obětí politických procesů komunistického režimu

Ve středu 27. června 2018 ve 10 hod. * pomník obětem komunismu, Újezd, Praha 1
pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu 

V úterý 26. června 2018 v 16 hod. * Památník obětí totalitních režimů na Vyšehradském hřbitově, Praha - Vyšehrad
pietní vzpomínky u Památníku obětí totalitních režimů na Vyšehradském hřbitově k uctění úpamátky JUDr. Horákové popravené komunistickým režimem před 68 lety
 
 
VE ČTVRTEK 21. ČERVNA 2018 * pietní shromáždění k uctění památky
2018poprava27.jpg
V SOBOTU 16. ČERVNA 2018 * ČERVNOVÁ ZÁBAVA * II. ŽUPA * od 14 hod.* v klubu Šatlava - Saská ulice 2, Praha 1 - Malá Strana
II. ŽUPA06_18.jpg

Hezký den všem,

dovoluji si Vás jménem naší II. župy pozvat na naši "Červnovou zábavu",

kterou pořádáme v sobotu 16.06.2018 od 14,00 hodin v klubu Šatlava 

v Praze 1 - Malá Strana .

 

S přáním hezkého dne

 

Zdeněk Hýna

rychtář II. župy

ŠATLAVA MAPA.jpg
V SOBOTU 2. ČERVNA 2018 * OSLAVA 90. VÝROČÍ OB NOVOMĚSTSKÝCH KLADNO * 13 hod.
OBKLADNO06_18.jpg
V SOBOTU 26. KVĚTNA 2018 "80. VÝROČÍ ROZVINUTÍ PRAPORU" * OB SLUHY * od 15 hod.
OBSLUHY05_18.jpg
OB ROZTYLY se zúčastní v květnu - Pietní akt
Pietní akt u Památníku tří odbojů na náměstí Generála Kutlvasra - 9.5.2018 * 12 hod.
 
Pietní akt u Národního hřbitova na Roztylském náměstí * 10.5.2018 * 10:30 hod.

Pietní akt Zpravodajské brigády u pomníku padlým v letech 1939 až 1945 v parku Na Jezerce * 10.5.2018 * 14 hod.
 
 
V SOBOTU 5. KVĚTNA 2018 * OB KNĚŽEVES * 6. NOVODOBÉ STAROČESKÉ MÁJE
OBKNĚŽEVES18_5.jpg
OB KNĚŽEVES18_5.jpg
V SOBOTU 28. DUBNA * OB SVOJETICE * REJ ČARODĚJNIC * 17 hod.
OBSVOJETICE4_18.jpg
V NEDĚLI 25. BŘEZNA 2018 * 12. DUDÁCKÉ PŘIVÍTÁNÍ JARA NA ZBRASLAVI
ZBRASLAV18.jpg
MORAVSKÝ18.png
V SOBOTU 17. BŘEZNA 2018 * JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ * OB KARLÍN
Všechny srdečně zveme na Josefskou zábavu dne 17.3.2018 od 14:00 hodin do restaurace u Fišmistrů Modřany.
Na všechny se těšíme, přijďte s námi strávit příjemné odpoledne OB Karlín.
OBKARLÍN03_18.jpg
V SOBOTU 10. BŘEZNA 2018 "JARNÍ ZÁBAVA" OB ŘÍČANY * 14 hod.
SOKOL2_18.jpg
OBSVOJETICE02_18.png
VLTAVAN1_18.png
20180127masopust.jpg
Předvolební zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy dne 27. ledna 2018 od 9:30 hodin
OB KARLÍN * V SOBOTU 16. PROSINCE 2017 "LOUČENÍ S ROKEM" 14 hod.
v restauraci U Fišmistrů, Praha 12-Modřany, ul. Dolnocholupická TRAM 17 - zastávka Čechova čtvrť
OB12_17KARLÍN.png
V NEDĚLI 3. PROSINCE 2017 * OSLAVA 95. VÝROČÍ TRVÁNÍ OB PRAHA I a V
OB95_17PRAHAIaV.png
SRDEČNĚ ZVEME - RYCHTÁŘ OB PRAHA I a V soused Pavel Klíma
oslava 95. výročí trvání Obce Baráčníků Praha I a V Jana Žižky z Trocnova proběhne v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí dne 3. prosince L.P. 2017
V SOBOTU 18. LISTOPADU 2017 "PODZIMNÍ ZÁBAVA" II. ŽUPA * od 14 hod.
II. ŽUPA11_17.png
Tryzna za utonulé na českých řekách - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA * v neděli 29. října 2017 ve 14 hod.
VLTAVAN10_17.png
V SOBOTU 28. ŘÍJNA 2017 * POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA * OB SVOJETICE od 17 hod.
Co nejsrdečněji Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. Lišková Marie rychtářka OB SVOJETICE
OBSVOJETICE10_17.png
V SOBOTU 21. ŘÍJNA 2017 * OB ŘÍČANY "PODZIMNÍ ZÁBAVA" od 14 hod.
V SOBOTU 14. ŘÍJNA 2017 * OB KARLÍN "PODZIMNÍ ZÁBAVA" 14 hod.


OB Karlín si Vás dovoluje pozvat na Podzimní zábavu, která se bude konat v sobotu 14. října 2017 od 14:00 hodin v salónku restaurace U Fišmistrů v Praze 12 – Modřany.

Připravena je hra o ceny a příjemná hudba k tanci i poslechu „ČERNÍ BARONI“.

Vstupné 30,- Kč
OB10_17KARLÍN.png
V SOBOTU 10. ČERVNA 2017 * LETNÍ ZÁBAVA * OB Petr Guth Hradčany * 14 hod. v klubu Šatlava - Saská ulice 2, Praha - Malá Strana
V SOBOTU 27. KVĚTNA 2017 * 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OB J.A.KOMENSKÉHO VINOŘ * od 12 hod.
OBVINOŘ.png
Dobrý den,
prosím přijměte pozvánku na naši Májovou veselici a přijďte nás povzbudit, těšíme se na Vás.
Srdečně zvu, rychtář OBHM Miloslav Rýdl
OBHMMÁJ.png
6. NOVODOBÉ STAROČESKÉ MÁJE
6. NOVODOBÉ STAROČESKÉ MÁJE
V SOBOTU 6. KVĚTNA 2017 "MÁJOVÁ ZÁBAVA" II. ŽUPA * od 14 hod.
v restauraci U Fišmistrů, Praha 12-Modřany, ul. Dolnocholupická TRAM 17 - zastávka Čechova čtvrť

Dobrý den milé tetičky a sousedé,

velice Vás zdravím a připomínám, že ve středu 3.5.2017 od 17:30 hod. na naší baráčnické rychtě

Boloňská 310 se koná obecní sezení. Srdečně Vás zvu a prosím o hojnou účast. Vše je zajištěno.

Předem děkuji za Vaši přítomnost, rychtář OBHM  Miloslav Rýdl

 
OBHMQART.png
V NEDĚLI 30. DUBNA 2017 * REJ A PÁLENÍ ČARODĚJNIC * OB HORNÍ MĚCHOLUPY * 16 HOD.
OBHMREJ.png
V SOBOTU 29. DUBNA 2017 "REJ ČARODĚJNIC" OB SVOJETICE * od 17 hod.
bez-nazvu.jpg
Co nejsrdečněji Vás a Vaše ratolesti zveme na velkou čarodějnicko - pirátskou karnevalovou zábavu. Oldřich Kouřimský rychtář OB PG Smíchov
OBSMICHOV3.png
V NEDĚLI 26. BŘEZNA 2017 * 11. DUDÁCKÉ PŘIVÍTÁNÍ JARA NA ZBRASLAVI
ZBRASLAV.png
OBKARLÍN.png
V SOBOTU 25. ÚNORA 2017 * 25. 2. 2017 * MASOPUSTNÍ MERENDA * OB SVOJETICE od 16 hod.
Co nejsrdečněji Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. Oldřich Kouřimský rychtář OB PG Smíchov
OBSMICHOV.png
MORAVSKÝ.png
VE ČTVRTEK 16. ÚNORA 2017 * VVHZ XXIV. ŽUPY * RESTAURACE U ČOUKŮ * od 18 hod.
VVHZ_XXIV .png
VVHZXXIV .png
www.sokolprazsky.cz
www.sokolprazsky.cz
  www.chodovevpraze.cz
www.chodovevpraze.cz
www.vltavan-praha.cz/pozvanky
www.vltavan-praha.cz/pozvanky
V SOBOTU 21. LEDNA 2017 * VVHZ OB HORNÍ MĚCHOLUPY * od 15 hod.
Výroční hodnotící sezení

Milé tetičky, vážení sousedé a hosté,

konšelstvo Obce baráčníků v Horních Měcholupech vás srdečně zve na  Výroční hodnotící sezení spojené s oslavou osmdesátiletého výročí  založení Obce baráčníků v Horních Měcholupech,

které se koná  21. 1. 2017  od 15 hodin v Restauraci U Čouků.

Občerstvení  je zajištěno, k tanci a poslechu bude hrát skupina Knokaut.

Za konšelstvo Obce baráčníků v Horních Měcholupech

rychtář Miloslav Rýdl                                                     syndik František  Čouka
OBHM80.png
V SOBOTU 21. LEDNA 2017 * VVHZ OD HRNČÍŘE * od 14 hod.
Srdečně zveme. Konšelstvo OB Praha I a V
VVHZSMÍCHOV.png
V SOBOTU 17. PROSINCE 2016 "VÁNOČNÍ BESÍDKA" OB HM od 15 hod.
OBHMVÁNOCE.png
V ÚTERÝ 13. PROSINCE 2016 * LAMPIONOVÝ PRŮVOD S LUCIEMI * OB PG SMÍCHOV * od 16:00 hodin
Milé tetičky, milí sousedé, 
milí přátelé, 
co nejsrdečněji Vám zveme na již tradiční
LAMPIONOVÝ PRŮVOD S LUCIEMI
 
Průvod se koná v úterý 13. 12. 2016 od 16. 00 hodin. 
Sraz je v parku naproti stanice tramvaje č. 7 Škola Radlice.
Další informace v přiloženém letáčku. 
 
Těšíme se na Vaše ratolesti a také na Vás!
 
 
Konšelstvo OB Petr Guth Smíchov 
Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy

Vážené tetičky, vážení sousedé

dne 26.11.2016 od 9,30 hodin bude zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy v salonku hotelu Alchymist. Vstup přes zahradu Veleobce, prosíme o respektování pokynů členů organizačního výboru.

Těšíme se na Vaši účast - představenstvo Veleobce

Co nejsrdečněji Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. Magdaléna Hýnová rychtářka OB ŘÍČANY
 19.11.2016 sobota VVHZ OB Říčany 14 hod.
20161119OBHM.jpg
20161110OBHM.jpg
OB85KARLÍN.png
20161105OBHM.jpg
20161030VLTAVAN.jpg
20161029OBSVOJETICE.jpg
20161015OBŘÍČANY.jpg
DRUHÉ PONDĚLÍ V MĚSÍCI 10.10.2016 PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ V BRANICKÉ KLUBOVNĚ
20161010OBBRANIK.jpg
20161010PROGRAMBRANIK.jpg
20161010.OBBRANIK.jpg
OB BRANIK.pdf  357.73kB
Co nejsrdečněji Vás zveme a těšíme se na Vaši účast. Oldřich Kouřimský rychtář OB PG Smíchov
posvicenska16.jpg
baracnicke dny 16.jpg
Srdečně zveme. Konšelstvo OB Uhříněves *** V SOBOTU 17. ZÁŘÍ 2016 "VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA" 14 hod.
20160917webVACLAV.jpg
Srdečně zveme. Konšelstvo OB Hrnčíře *** V SOBOTU 10. ZÁŘÍ 2016 "LETNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA" 14 HOD.
20160910.OB HRNČÍŘE.jpg
V NEDĚLI 19. ČERVNA 2016 "POŽEHNÁNÍ PRAPORU" - OB PRAHA I a V * CHRÁM SV. MIKULÁŠE * 10 hod.
20160619prapor.jpg
20160619prapor1.jpg
SOKOL2_16.png
Co nejsrdečněji Vás zveme na Vlastenecko - dobročinné odpoledne na rychtě
Těšíme se na Vaši účast.
 
Oldřich Kouřimský
syndik III. župy
20160618zupaIII.jpg
20160507ZUPA.II..jpg
20160409.jpg
D N E S "POZOR ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ AKCE Z 31.10.2015" na 17. říjen 2015 sobota Podzimní *** OB Říčany 14 hod.
20150919ZÁBAVA.jpg
20150829letní.jpg
V NEDĚLI 19. ČERVENCE 2015 "ZAHRADNÍ SLAVNOSTI" - OB MNICHOVO HRADIŠTĚ A OKOLÍ * 10 HOD.
20150718BUDOVEC.jpg
20150704110.jpg
20150628POUŤHUS.jpg
20150619ŠTĚTICE.jpg
20150617III.HUS.jpg
20150531PAMĚTNÍDESKA.jpg
20150516VÝROČÍ90.jpg
20150516MÁJE..jpg
20150516_90.jpg
20150515MÁJE.jpg
Pietní akt obětem 2. světové války ze Spořilova a Roztyl konaný k 70. výročí jejího ukončení na Pietním místě – Národním hřbitově, Roztylské náměstí
Pietní akt obětem 2. světové války ze Spořilova a Roztyl  konaný k 70. výročí jejího ukončení
ve středu dne 6. května 2015 v 10:30 hod.
na Pietním místě – Národním hřbitově,
                   Roztylské náměstí                                                            
Obec Baráčníků Horní Měcholupy

Milé tetičky a sousedé, vážení spoluobčané MČ Praha 15 

konšelstvo OB Horní Měcholupy Vás srdečně zve na každoroční

„Pálení čarodějnic“, 

které se koná ve čtvrtek 30.4.2015 - 18 hodin

Na parkovišti u fotbalového hřiště SK. 

Občerstvení+špekáčky a hudební produkce zajištěna. 

 

Těšíme se na Vás, přijďte všichni
Uctivě zve konšelstvo OB  Horní Měcholupy
                                                                  
Miloslav Rýdl                                                                            František Čouka
         rychtář                                                                                       syndik               
20150430čarodějky.jpg
20150322ZBRASLAV.jpg
20150322DUDY.jpg
20150307LÁNY..jpg
20150303III. VVHZ.jpg
59.MORAVSKÝ PLES.jpg
20150221MAŠKARNÍ.jpg
20150214VINOHRADY.jpg
20150214MASOPUST.jpg
20150214NÁLET.jpg
20150213PLES.jpg
20150207ŠIBŘINKY.jpg
20150207ples.jpg
20150130PLES.jpg
* OHLÉDNUTÍ ZA PRŮVODEM A SLAVNOSTNÍM ZASEDÁNÍ XXIV. ŽUPY
archivář a místorychtář OB Roztyly * soused Mencl tentokráte i v roli praporečníka
archivář a místorychtář OB Roztyly * soused Mencl tentokráte i v roli praporečníka
soused Mencl spolu s ostatními praporečníky v průvodu
soused Mencl spolu s ostatními praporečníky v průvodu
mezi obětavé tetičky patří panímaminka, šafářka, kronikářka OB Roztyly v jedné osobě * tetička Horáková
mezi obětavé tetičky patří panímaminka, šafářka, kronikářka OB Roztyly v jedné osobě * tetička Horáková
opatrovník praporu soused Vlasák přijímá gratulacI od rychtáře XXIV. župy i místorychtáře Veleobce za přítomnosti zástupců spřátelených spolků - VLTAVAN, SOKOLOVÉ
opatrovník praporu soused Vlasák přijímá gratulacI od rychtáře XXIV. župy i místorychtáře Veleobce za přítomnosti zástupců spřátelených spolků - VLTAVAN, SOKOLOVÉ
První místorychtář XXIV. župy a rychtář OB Roztyly soused Sedláček přijímá uznání za práci ve prospěch českého baráčnictva
První místorychtář XXIV. župy a rychtář OB Roztyly soused Sedláček přijímá uznání za práci ve prospěch českého baráčnictva
.


.
 
 


Ve středu 27. června 2018 v 13:00 hod. Vazební věznice Praha-Pankrác, ul. Soudní, Praha 4
pietní akt k uctění památky JUDr. Milady Horákové 
Ve středu 27. června 2018 v 10:00 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
pietní akt k uctění památky JUDr. Milady Horákové a obětí politických procesů komunistického režimu.


 

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one